Kiến trúc sư đối tác – Kha An Decor

THIẾT KẾ POSM

Kha An Decor với nhiều năm kinh nghiệm thiết kế POSM, chúng tôi là đối tác chính chuyên thiết kế POSM cho các nhãn hàng lớn như : TH TRUE MILK, COMPACT, CHINSU, OMACHI, VINASOY,KINH ĐÔ, RẠNG ĐÔNG, TIGER, CIRCLE K, CẦU TRE, vv..v.