Chính sách đổi trả – Kha An Decor

 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Điều khoản thanh toán của từng đơn hàng và hợp đồng sẽ được lưu ý ở cuối các Bảng chào giá. Đối với các đơn hàng thông dụng, điều khoản thanh toán sẽ được thực hiện như sau:

  • Tạm ứng 45% tổng giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng.
  • Thanh toán đến 75% tổng giá trị đơn hàng khi hàng đến chân công trình.
  • 25% còn lại sau khi nghiệm thu.

Hình thức thanh toán:

  • Bằng tiền mặt.
  • Hoặc thanh toán qua chuyển khoản:

Tên tài khoản: Nguyễn Tấn Đạt

Số tài khoản : 66426619

Ngân Hàng: ACB – CN HCM

Nội dung: Tên bên mua hàng (Hoặc người mua hàng) – Số hợp đồng hoặc Số đơn hàng.