Điều Khản Bảo Mật – Kha An Decor
  1. Bảo mật thông tin

 

Trên cơ sở thượng tôn pháp luật, KAD luôn tôn trọng đề cao vấn đề bảo mật các thông tin khách hàng sử dụng trên website của Công ty, cũng như thông tin được khách hàng cung cấp để xác lập đơn hàng, hợp đồng. KAD cam kết sẽ mã hóa các thông tin và không cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ 3 trừ khi nhận được sự đồng ý từ Quý khách hàng.

  • KAD không chấp nhận mọi hành vi sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay phá hoại, làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
  • KAD chỉ cung cấp và buộc cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp được khách hàng đồng ý để thực hiện một tác vụ liên quan đến lợi ích của khách hàng hoặc khi bị các cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp để phục vụ công vụ.
  • Bất cứ lúc nào quý khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách cho mục đích tiếp thị.
  1. Hiệu lực

 

Chính sách này có hiệu lực khi quý khách hàng đồng ý giao dịch với KAD, hay sử dụng sản phẩm, dịch vụ do KAD cung cấp, đồng nghĩa với việc quý khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà KAD quy định trong Chính sách này.

Chúng tôi sẽ có phản hồi bằng thông báo nếu có sự thay đổi trong chính sách.